Ei jente drikker

Fysisk aktivitet i skolen – fortalt gjennom media

Buskerud Idrettskrets har i snart 20 år engasjert seg i arbeidet for mer fysisk aktivitet i skolen. I mange år spredde vi våre gode intensjoner ut på en rekke gode prosjekter, men vi opplevde å ha begrenset gjennomslagskraft inn mot et skolevesen som ikke selv hadde pålagt seg denne oppgaven.

I 2013 lanserte vi derfor, med rektor og idrettskretsleder, Roar Bogerud i spissen, prosjektet «Sunne og Aktive Liunger» etter hvert bedre kjent som «Sylling-prosjektet». Denne satsningen på daglig fysisk aktivitet resulterte i mye medieoppmerksomhet, hvilket denne forsiden i DT er et eksempel på:

Hoppende glade barn viser vei (17. mars 2014)

og denne:

Julenissen kom tidlig til Sylling i år (16. desember 2014)

Slike medieoppslag skapte i sin tur et foreldreengasjement og et politisk press fra opposisjonen i Drammen:

Masud Gharahkhani vil ha 60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag (18. mars 2014)

I tråd med all tidligere historikk manet den politiske posisjonen til forsiktighet. (I rettferdighetens navn skal det sies at så har vært tilfelle også når du politiske rollene har vært omvendt.):

Peker på foreldrene – gir dem ansvaret (19. mars 2014)

Lokale idrettsprofiler og ildsjeler i skolen lot seg imidlertid ikke stagge:

Ronny Deila ønsker mer fysisk aktivitet i skolen (20. mars 2014)

Lærere som kan, vil og får det til (20. mars 2014)

Vi forsøkte å runde det hele av med en konstruktiv kronikk som ble trykket i DT og gjengitt i sin helhet på våre egne nettsider:

Idretten og fysisk aktivitet i skolen (21. mars 2014)

Til slutt innså politikerne i Drammen at man satt på politisk gull. Det førte til at de to fløyene nærmest overgikk hverandre i offensive formuleringer i utformingen av vedtaket, hvilket denne møteprotokollen fra bystyrekomiteen viser:

SAK NR. 25/14 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN

Året før hadde vi fått tidenes gave-tildeling og tillitserklæring fra Gjensidigestiftelsen: 

Buskerud idrettskrets ble overrasket med millionbeløp

I lys av det ferske vedtaket i Drammen fikk vi stiftelsens medhold til å vri gjenværende midler inn mot satsningen i Drammen. Første steg ble en tur med Danskebåten:

Skal finne hverandre på danskebåten (10. desember 2014)

Turen resulterte i 16 underskrevne intensjonsavtaler mellom skoler og idrettslag. Blant idrettslagene som hadde fått Gjensidige midler gjennom oss allerede før vedtaket om fysisk aktivitet i Drammensskolen, finner vi Konnerud IL som er sentrale i denne avisartikkelen:

Lærer barna å like aktivitet (10. februar 2015)

Samarbeidsmodellen mellom Konnerud IL og de fire skolene, hvor elever fra ungdomsskolen bidrar som aktivitetsledere ute på de tre barneskolene i regi av idrettslaget, fungerer så godt at skolene allerede nå har begynt å snakke om at de vil stille med ressurser til å finansiere en full stilling i idrettslaget med mål om å videreføre modellen.

Man bør faktisk ha jobbet en stund med idrett og skole for å innse hvor ekstremt det er at skolefolk ønsker å benytte egne midler til å lønne en ekstern ressurs på området fysisk aktivitet!

Hilde Schjerven, som er prosjektleder i Drammensskolen og nestleder i LFF følger opp med dette i e-post:

Konnerudmodellen er genial og virkelig bærekraftig. Jeg er opptatt av ulike yrkesgrupper inn i skolen. Det vet jeg at kommunaldirektøren også er. Jeg skal gjøre mitt for å påvirke til økonomiske prioriteringer som kan få en idrettskonsulent finansiert på sikt.

Siden den gang har TV2 og statsrådene Horn og Høie besøkt Sylling (23. mars 2015), mens NRK tok turen til Danvik skole sammen med Jan Åge Fjørtoft (8. april 2015). Begge innslagene ble vist i nyhetssendingene.

TV2 - Regjeringen vil ha dobbelt så mye gym i skolen (24. mars 2015)

– Dere er en foregangsskole (23. mars 2015)

Dagsrevyen 8.april 2015

High five med helten (8. april 2015)

VG - Genial gym-idé! (10. april 2015)

Utvalgte kronikker og redaksjonell omtale fra 2017 - 2019:

Ønsker kontakt med frivilligheten: – Vi har satt av penger, sier Modum-ordfører (3. februar 2017)

Spleiselag for å åpne byens haller: – Vi vil at Drammen skal bli et fyrtårn (13. september 2017)

Drammen først - nå følger resten av Norge etter (12. desember 2017)

En honnør til Aktive Lokalsamfunn (24. februar 2018)

Daglig fysisk aktivitet i drammensskolen (26. mars 2018)

Idretten vil hindre at barn i Drammen faller utenfor fellesskapet (29. desember 2018)

Idrett og skole sammen om trygge og aktive oppvekstmiljøer (18. august 2019)

«Vi tok inn over oss at barna våre har et for stillesittende liv» (20. august 2019)

Ernæring, aktivitet og læring hører sammen (20. august 2019)