Bli med på båtseminar med Viken idrettskrets

Viken idrettskrets inviterer igjen til seminaret, «I samme båt». Dette er en konferanse lagt til DFDS Pearl Seaways med et faglig program på seilasen tur-retur København. Her samles deltagerne til foredrag, gode diskusjoner og sosialt samvær. Den røde tråden er hvordan vi sammen kan skape et mer aktivt samfunn, og hvordan idretten kan lede an i samarbeidet gjennom gode prosjekter.

Første dag innledes med et forskerperspektiv på idretten. Yngve Carlsson er sosiolog, mangeårig forsker og spesialrådgiver for KS og dessuten kjent som «Ung Datas far». Han vil snakke om sosial ulikhet i barne- og ungdomsidretten i Norge og hvilke utfordringer det gir oss.

Resten av dagen vies til å gi et innblikk i de idrettsprosjektene kretsen i dag har med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB:

*ved å trykke på de ulike prosjektnavnene får du mer informasjon om  prosjektene.

De mer etablerte prosjektene, som Aktive Lokalsamfunn, presenteres fra klubbnivå, mens nyvinninger som «Mellomrommet», presenteres av kretsens fagarbeidere.

Dag to innledes igjen med et foredrag av Carlsson. Denne gang er temaet Samskaping mellom idretten og kommunen, hvor vi får et tidlig innblikk i den pågående evalueringen av Aktive Lokalsamfunn i Drammen.

Den resterende delen av konferansen vies til workshops hvor deltagerne kan få bistand med sine egne prosjektideer, dialog om hvordan de kan ta del i våre, eller ganske enkelt få drøftet problemstillinger med kretsens ulike fagteam på: klubbutvikling, idrettsråd, anlegg, kommunikasjon, prosjekt og paraidrett.

Begge dager avrundes med et hyggelig felles måltid som leder an til gode samtaler ut over kvelden. Vi byr også på lett underholdning og noen timer fri i Kongens by.