Aktive Lokalsamfunn på Stortinget

Fredag 6. mars var Viken idrettskrets og Drammensidretten, representert ved Drammen idrettsråd, Drammens Ballklubb og Konnerud IL invitert til Stortinget av Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiets programkomite. Med oss var også Mads Hilden som leder Drammen kommunes hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, samt AUF-leder i Buskerud, Rutkay Sabri.

Vi var invitert inn for å snakke om våre erfaringer med idrett- og skolesamarbeid og hvordan dette også har bidratt positivt til inkluderingsarbeidet i en by hvor barnefattigdom og utenforskap er en høyaktuell utfordring. Foruten ønsket om å dele våre erfaringer, reiste vi inn med et mål om at man ved en fremtidig nasjonal innføring av daglig fysisk aktivitet i skolen vil se lokale idrettslag som sterke samarbeidspartnere. Vår erfaring er at idrettslag som vil ta denne rollen ender opp med også å styrke seg selv og sitt lokale samfunnsengasjement.