Bilde av noen får en pris og pengesjekk

Aktive Lokalsamfunn på Prospera-bankett

Buskerud Idrettskrets har gjennom mange år jobbet aktivt for et bedret samarbeid mellom idrett, frivillighet og det offentlige. Vi har ønsket å ta et utvidet samfunnsansvar. Vi har hatt flere prosjekter for et utvidet samarbeid mellom idrettslag og skole. I samarbeid med Drammen Idrettsråd (godt støttet av Drammen kommune) har vi utviklet modellen Aktive Lokalsamfunn. Vi hadde ikke hatt snøballs kjangs uten finansiell støtte fra Gjensidigestiftelsen som har støttet arbeidet vårt gjennom flere år.

I fjor fikk vi i tillegg en unik mulighet fra Stiftelsen da de innvilget oss veiledning fra Probono-stiftelsen Prospera (se mer om Prospera nedenfor). Vi fikk hjelp til å strukturere hjemmesiden til Aktive Lokalsamfunn og hjelp til markedsføringsarbeidet sammen med tusen heiarop fra profesjonelle, frivillige næringslivsaktører. Vi er nå inne i flere kommuner i Buskerud, i Asker og håper på at flere ser mulighetene i prosjektet Aktive Lokalsamfunn. Hva er viktigere enn å ta vare på de gode lokalsamfunnene nå som både kommuner og fylkeskommuner blir større.

Takk til Gjensidigestiftelsen og Prospera. Vi håper på et fortsatt samarbeid til beste for et mer livslangt og aktivt lokalsamfunn hvor både frivilligheten, det offentlige og private aktører sørger for et litt bedre liv for flest mulig.

Om Prospera;
Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter som jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid.