Aktive Lokalsamfunn lever videre i Nye Drammen

Seminaret "I samme båt" ble arrangert for fjerde gang med 70 deltagere fra kommuner, idrettsråd, idrettslag og den nye fylkeskommunen. Engasjementet rundt de bærekraftige samarbeidene har aldri vært større.

Turen til Danmark bar denne gang preg av flere resultater på økt oppslutning og samarbeid med barnehage og skole sektor. De inviterte var trenere, ledere, samfunnskontakter i idrettslag, rektorer, lærere, pedagoger, folkehelsekoordinatorer og kommunalt ansatte innen idrett og kultur, pensjonistforbundet samt idrettsrådsrepresentanter fra flere idrettsråd i Buskerud og Asker.

"I samme båt" er en mulighet for Aktive Lokalsamfunn å presentere modellene, utveksle erfaringer og inngå nye samarbeid. Dessuten er det en viktig ladestasjon for frivillige og ansatte som vier store deler av sin tid på arbeidet som skjer i de ulike lokalsamfunnene. Temaene denne gangen var blant annet:

Nye Drammen - slik blir vi, Barnehager og idrettslag, Aktiv hele livet, Barnefattigdom og aktivitet, Kommunikasjon og involvering, Omdømmebygging av Aktive Lokalsamfunn. Nye Drammen har laget en hilsen til Aktive Lokalsamfunn som underbygger satsningen videre!