Barn leker

2,2 millioner i Pandefri-støtte til frivilligheten i Viken

Sammen med Musikkrådene i Viken, Forum for natur og friluftsliv i Viken, Viken teaterråd og Viken barne- og ungdomsråd deler vi ut omtrent 2,2 millioner kroner til Viken-frivilligheten. Av 265 søknader har 217 søknader fått tildelt midler. Etter 25. september har det vært en rekke gjenåpningsarrangementer i Viken som pågår fortsatt, den oversikten finner man på pandefri.no.

Viken fylkeskommune fortjener en stor takk ettersom de har bidratt med hele 1,5 millioner kroner til prosjektet som igjen kommer grasrota til gode. Det samme gjør prosjektet Aktive Lokalsamfunn som bidrar med 325.000 kroner til søknader hvor idrett og skolesamarbeid er i fokus.

Her kan man se hvilke organisasjoner som har fått tilskudd og hvor mye man har fått: Til oversikten.

Til alle som søkte og ikke har fått midler: Tusen takk for deres søknad. Fortsett å stå på, dere gjør en kjempejobb alle som en. Vi heier på dere!

Fortsatt god gjenåpning!

Pandefri_hvit.png