Kommuneavtale

Dette er Aktive Lokalsamfunn løftet opp til et kommunenivå der idrettsrådet spiller en nøkkelrolle i å forhandle fram en egenandel fra kommunen for en større satsning på fysisk aktivitet i skolen. Pr. i dag har vi kun to kommuner som operer på dette nivået og det er Drammen og Asker som begge har flere års erfaring med arbeidet for Aktive Lokalsamfunn.