Bilde av Gjæver Pedersen

Jon Gjæver Pedersen, rådmann i Flesberg

Med realiseringen av ny 1 – 10 skole, idrettshall, bibliotek og svømmehall midt i et eksisterende idrettsanlegg, så har ambisjonen og visjonen vår vært å skape gode møtesteder for læring og aktivitet. Aktive Lokalsamfunn hjalp oss allerede før realisering av anlegget med tenkning og eksempler på hvordan vi kunne utnytte samlokaliseringen av anlegg på en enda bedre måte. Etter åpning av anlegget til skolestart 2019 er vi nå selv i gang med et aktivitetstilbud rett etter skoletid. Vi ser allerede nå at det skaper god aktivitet for mange barn og unge hver dag.