Anleggskonferanse 2023

Vellukka anleggskonferanse

Gjennom åtte ulike foredrag fekk tilsette i kommune og frivillige i idrettslag og idrettsråd høyre meir om anlegg, arrangement og berekraft. På programmet var det ei blanding av lokale, regionale og nasjonale aktørar der vi fekk ta del i deira arbeid, kompetanse og erfaringar innanfor ulike område.

Narve Heggheim
Narve Heggheim
Rådgjevar anlegg