Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

NIF har opprettet en ny temaside med oppdatert informasjon om politiattest

Idrettslag må sikre at alle som skal ha politiattest, har det, og at det føres en oversikt over hvem som har fremvist politiattest og ikke.

Politiattestordningen

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.