Et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen
Et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen

Programstyre og arbeidsgruppe

Perioden 2022-2024

PROGRAMSTYRE

Dag Nielsen, Vestfold og Telemark idrettskrets, leder
Bård Andresen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, medlem
Sindre Leuschner Bjerkeseth, Vestfold og Telemark fylkeskommune, medlem
Lisbeth Danielsen, Vestfold og Telemark idrettskrets, administrativ ressurs

ARBEIDSGRUPPE

Lisbeth Danielsen, Vestfold og Telemark idrettskrets, leder og administrativ ressurs
Eirik Hanssen, sportslig koordinator
Mikael Flygind Larsen, sportslig koordinator
Barbro Kvåle Tromborg, sportslig koordinator
Bård Andresen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, fylkeskoordinator
Solveig Foster-Pilkington, Vestfold og Telemark fylkeskommune, kulturell ressurs