Logo_bredde_VTT.png

Vestfold og Telemark toppidrett

Vestfold og Telemark toppidrett er et program for unge utøvere som vil bli best i verden i sin idrett og som allerede har oppnådd gode resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser. Programmet er i regi av Vestfold og Telemark idrettskrets. Idrettskretsen samarbeider med Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Hva vil vi og hva tenker vi?
Vestfold og Telemark toppidrett ønsker å gi unge idrettsutøvere fra Vestfold og Telemark et løft på veien i sin karriere som en fremtidig toppidrettsutøver, inkludert paralympiske idretter. Utøvere i alderen 15-19 år, som gjennom sine prestasjoner og sitt potensial har muligheter til å lykkes innenfor sin gren, kan tas opp i programmet.

Vestfold og Telemark toppidrett skal være et supplement til de allerede eksisterende klubbstrukturer og trenerrelasjoner. Det er derfor også nødvendig at treneren din ønsker å bidra inn i et samarbeid for deg som er med i programmet. 

Toppidrett handler om de maksimale prestasjoner utøvere kan oppnå, enten sammen med andre eller individuelt. Vestfold og Telemark toppidretts innsats er relatert til toppidrettsutøverens spesielle behov - for eksempel basistrening, coaching, mesterskapsforberedelser, behandling, hvordan få hverdagen med skole, trening, konkurranser og hvile til å gå opp og administrativ veiledning.

For å lykkes i toppidrett må utøveren legge ned stort arbeid både fysisk, psykisk og sosialt. Vestfold og Telemark toppidrett tror at den unge toppidrettsutøver har mye å lære av kunstnere og personligheter innenfor kunst og kulturlivet som også må prestere maksimalt for å skape. Videre bør idrettsutøvere fra fylket kunne sin historie og vite hvor de kommer fra. Vestfold og Telemark toppidrett bidrar derfor med å heve den kulturelle kompetansen til unge idrettsutøvere ved å ha etablert et kulturprogram sammen med Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Innhold

Samlinger

 1. Oppstartsmøte med informasjon til utvalgte utøvere, deres trenere og/eller foresatte.
 2. Døgnsamlinger med teoretisk og praktisk fagtema, i tillegg til kulturelt innslag. Samlingen er for utøverne. Trenerne inviteres også noen ganger
 3. Ettermiddagssamlinger for utøverne med ulike tema på dagsorden. Samlingene er hovedsaklig fysisk, men noen kan også være digitale.

Oppfølging fra sportslig koordinator

 1. Samtaler og møter.
 2. Tilgang til behandlinger og annen faglig bistand etter behov og avtale.
 3. Samtaler trener og sportslig koordinator for best mulig samarbeid til det beste for utøveren.

Refusjoner
Gjennom deltakelse i programmet kan utøverne få:

 1. Refusjon av noen av kostnadene til deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser og treningssamlinger.
 2. Refusjon av behandlinger som er avtalt gjennom sportslig koordinator.

Formål

Programmets formål er å være i tillegg til det utøveren får fra idrettslag, trener, særidrett og skole. Vi skal ikke være istedenfor, men i tillegg til og i samarbeid med trener, skole og idrettslag. Programmet skal:

 1. Gjennom samlingene gi utøverne et nettverk med andre unge utøvere som satser i sin idrett.
 2. Tilføre faglig og praktisk støtte til unge utøvere som satser på en toppidrettskarriere.
 3. Bidra til mer helhetlig koordinering av hverdagen for utøverne.
 4. Gi utøverne kulturell kompetanse gjennom deltakelse i workshops, møter med kulturpersoner og å oppleve kulturforstillinger.

Alle utøvere som tas opp skal ha gjennomført Antidoping Norges e-læringmodul "Ren Utøver".