Et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen.
Et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen.

Opptak - kriterier og søknad

Kriterier gjelder for å kunne søke om å delta i programmet.

Den som kan tas opp må fylle noen kriterier. Du som utøver må:

  • fylle minst 15 og maks 19 år i søknadsåret.
  • være medlem av et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets, og drive med en idrett innenfor et særforbund som er tilknyttet Norges idrettsforbund.
  • ha deltatt i og oppnådd gode resultater i din klasse i internasjonale konkurranser.
  • prioritere å følge programmet gjennom å delta på oppsatte samlinger (6-7) i løpet av skoleåret.

Krav til deg som utøver er at du vil prioritere å delta på/benytte deg av det programmet tilbyr, som:

  • samtaler med koordinator som en del av din utvikling
  • fysiske samlinger
  • digitale samlinger med ulike faglige tema

Krav til utøverens trener:

  • ønske om å samarbeide med koordinator til det beste for utøveren. Du må også fylle ut noe i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist for 2023/2024

31. mars 2023  - Lenke til elektronisk søknadsskjema.

Når du søker:

  • ha klart informasjon om oppnådde resultater i NM, NC, Nordisk, EM, VM, OL/PL, WC og andre internasjonale konkurranser for de tre siste årene.
  • Fyll ut skjema sammen med din trener i og med hun/han må fylle ut noe i skjema. Ha også tilgjengelig kontaktinformasjon til den i idrettslaget som er ansvarlig innenfor din idrett.

Opptak skjer i løpet av mai/start juni og gjelder fra og med august til og med juli neste år.

Lisbeth Danielsen
Lisbeth Danielsen
Seniorrådgiver

Kontaktperson i idrettskretsen og administrativt ansvarlig for programmet.