VTT er et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunene i Vestfold og Telemark.
VTT er et samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunene i Vestfold og Telemark.

Søknadskriterier

For å kunne bli tatt opp til VTT må utøveren oppfylle følgende kriterier:

  • fylle minst 15 og maks 19 år i søknadsåret.
  • være medlem av et idrettslag tilknyttet Vestfold og Telemark idrettskrets, og drive med en idrett innenfor et særforbund som er tilknyttet Norges idrettsforbund.
  • ha deltatt i og oppnådd gode resultater i din klasse i internasjonale konkurranser.

Krav til deg som utøver er at du vil prioritere å delta på/benytte deg av det programmet tilbyr, som:

  • samtaler med koordinator som en del av din utvikling
  • fysiske samlinger (to døgnsamlinger og tre-fire ettermiddagssamlinger)
  • digitale samlinger med ulike faglige tema

Krav til utøverens trener:

  • ønske om å samarbeide med koordinator til det beste for utøveren. Du må også fylle ut noe i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 31. mars 2024  - KLIKK HER FOR Å SØKE 

Når du søker:

  • ha klart informasjon om oppnådde resultater i NM, NC, Nordisk, EM, VM, OL/PL, WC og andre internasjonale konkurranser for de tre siste årene.
  • Fyll ut skjema sammen med din trener i og med hun/han må fylle ut noe i skjema. Ha også tilgjengelig kontaktinformasjon til den i idrettslaget som er ansvarlig innenfor din idrett.

Opptak skjer i løpet av mai/start juni og gjelder fra og med august til og med juli neste år.

Lisbeth Danielsen
Lisbeth Danielsen
Seniorrådgiver

Kontaktperson i idrettskretsen og administrativt ansvarlig for programmet.