Veiledere og kurslærere

Christine Dahl
Christine Dahl
Kurslærer

Lederkurs for ungdom

- Folkehelsekoordinator i Dønna kommune. I tillegg trenerutvikler langrenn NSF. 
- Master Bevegelsesvitenskap, bachelor økonomi, trener for jr. Sør-Trøndelag Skikrets, tidligere langrennsløper. 
- Er kurslærer fordi det er givende å være med å utvikle morgendagens idrettsledere

Kenneth Myhre
Kenneth Myhre
Trenerutvikler

Barneidrettstrenerkurs, lederkurs for ungdom og andre temabaserte kurs/foredrag

- Jobber til daglig som idrettfagslærer ved Grong videregående skole.
- Tidligere aktiv utøver i langrenn og friidrett. Har mastergrad i kroppsøvings- og idrettsvitenskap fra HiNT, samt trenerkurs i langrenn, friidrett og randonee. Har over flere år vært langrennstrener i på klubb- og kretsnivå. Har også erfaring som styremedlem og gruppeleder i Malm IL, og styremedlem i Nord-Trøndelag Friidrettskrets.
- Syns det er givende å dele av egne erfaringer, kunnskaper og meninger på de områdene jeg brenner for, samtidig som jeg finner det lærerikt og givende å møte likesinnede som også har sitt hjerte i idretten!

Kristin Løseth
Kristin Løseth
Kurslærer

Lederkurs for ungdom

- Jobber til daglig på på idrettsfag ved Steinkjer videregående skole.

Lars Børre Hallem
Lars Børre Hallem
Trenerutvikler

Barneidrettstrenerkurs og temakvelder barneidrett

- Jobber til daglig som formidler ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
- Har vært trener i 30 år, innenfor allidrett, ski og fotball. Har selv vært aktiv innen orientering og ski. En annen hobby er teater, som har gitt meg god hjelp i trenerrollen, særlig innenfor lagidretter.

Mona Elisabeth Gjedrem Lund
Mona Elisabeth Gjedrem Lund
Trenerutvikler

Barneidrettstrenerkurs og temakvelder barneidrett

- Jobber til daglig som pedagogisk leder i Reinsholm Barnehage, Verdal
- Utdannet førskolelærer. Jeg har 4 år på Meråker Videregående på langrenn/skiskyting. Jeg er tidligere aktiv utøver i langrenn og skiskyting. I tillegg har jeg vært innom andre idretter som fotball, svømming og orientering.
- Grunnen til at jeg holder kurs er nok at jeg er opptatt av at barn skal få gode muligheter til å drive idrett i sitt nærmiljø og jeg er veldig opptatt av holdningene rundt om i både idrettslag og foreldregrupper i forhold til barneidrett. 

Vidar Sørensen
Vidar Sørensen
Trenerutvikler

Barneidrettstrenerkurs, kickoff allidrett og temamøter barneidrett.

- Jobber til daglig på på idrettsfag ved Malvik videregående skole.
- Hovedfag idrett fra NTNU.
- Holder kurs fordi det er viktig for idretten og nye instruktører.  Spennende å holde kontakten med idretten for barn og unge og holde meg oppdatert.

Vigdis Vedul-Kjelsås
Vigdis Vedul-Kjelsås
Vigdis Vedul-Kjelsås

Tilrettelegging i paraidrett (tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse) og Ledsagning for blinde og svaksynte.

- Arbeider som førsteamanuensis i kroppsøving ved Institutt for Lærerutdanning, NTNU
- Lærer i grunnskole og videregående (kroppsøving og idrettsfag). Skrevet en doktorgrad om motorisk kompetanse, fysisk form og selvoppfatning hos barn. Håndball; spiller (lenge siden) og trener (tidligere og nå). Begynte å ta kurs om tilrettelegging i 1999 og har holdt kurs siden starten av 2000-tallet (flest fra 2011).
- Ved å være kurslærer i tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, får jeg holde på med noe jeg brenner for- nemlig det å gjennomføre og diskutere tilrettelegging med personer fra mange yrkesgrupper som har lyst til å lære mer om hvordan man kan tilpasse og se muligheter i ulike typer aktiviteter. I tillegg lærer jeg selv mye av spørsmål og synspunkter fra kursdeltakerne, samt diskusjoner som oppstår underveis i kursene.