Idrettens Hederskveld

Visjonen for Norges idrettsforbund, og olympiske, og paralympiske komite er
IDRETTSGLEDE FOR ALLE og i Trøndelag har vi FLEST I BREDDEN – BEST I TOPPEN.

Idrettens Hederskveld er en festkveld med ildsjeler, stipedmottakere, prestasjonspriser, arrangørpris og bedriftsidrettspris fra alle fylkets kommuner er til stede.

Idrettens hederskveld er helt unik når det kommer til det stykke å hedre og sette pris på alle dem som er så gla i idretten sin, i idrettsfamilien og det fellesskapet som idretten fører med seg i byer, bygder og tettsteder rundt om i vårt fantastiske fylke.

Ildsjelene er selve grunnmuren i alt dette. Uten dere ville vi ikke hatt noen aktivitet, ingen idrettsopplevelser og ingen idrettsglede.

På Idrettens Hederskveld hedrer vi både ildsjeler og idrettsutøvere i bredde og topp fra hele Trøndelag.

Idrettens Hederskveld skal være med å skape stolthet, glede og godfølelse hos dere alle, og at hver og en vil sitte igjen med en følelse av at dere er noen av de viktigste bidragsyterne til et godt lokalsamfunn å vokse opp i.

imagegdizl.png

Ståle Vaag

Styreleder Trøndelag idrettskrets

Prisutdeling i Nova Kino kl. 18:00
Gratis/åpent for alle. Ingen påmelding

Velkommen

 • Ståle Vaag, Styreleder Trøndelag idrettskrets

Prisutdeling

 • Idrettsstipend Trøndelag fylkeskommune
 • Idrettsstipend Trondheim kommune
 • Idrettsstipend Tillitsmannsklubben Trøndelag
 • Utdeling av Prestasjonspriser
 • Utdeling av Ildsjelpriser

Programledere

 • Jeanette Buseth Molnes, Sparebank 1 SMN
 • Kjell Bjarne Helland, Trøndelag idrettskrets

 

Festmiddag IHK 2023 Scandic Nidelven kl. 20:30
Krever påmelding/billett.

Underveis får du artister og underholdning.
Sikre deg billetter her.

Kriterier som gjelder alle priser:

 • En god representant for trøndersk idrett
 • Et forbilde for andre
 • En person/personer som gjør det lille ekstra - gjør en forskjell
 • En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø
 • En innsats for fysisk aktivitet og god helse
 • En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur
 • Et arbeid med frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd som rettesnor
 • Våre verdier skal speiles av vinneren/vinnerne - flest i bredden, best i toppen; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

Takk til samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere kollasj.png