Idrettssonemodellen

Formålet med «Sonemodellen» er å skape mer og bedre lokal idrettsaktivitet gjennom å tilby «kortreist» hjelp og støtte til idrettslagene.

Hovedleveransene er:

 • kompetanseutvikling
 • organisasjonsutvikling
 • utvikling av lagets aktivitetstilbud

Det viktigste virkemiddelet er å heve kompetansen i idrettslagene!

Hvorfor har vi SONER i Trøndelag idrettskrets?

 • Trøndelag fylke er svært stort geografisk.
 • Trøndersk kommuner har organisert seg i soner = regionråd, samkommuner, faggruppe og klynger.
 • Trøndelag idrettskrets tilpasser seg det offentliges organisering i størst mulig grad.
 • Rask tilbakemelding til de som ønsker hjelp!
 • Kortreist kompetanse – vi kommer til deg!
 • Sonekoordinatorer lytter, inspirerer og fasiliterer!

Målsettingen er å heve kompetansen i idrettslagene!

 • Vi arbeider nå med å finne en «best practice» for SONE-arbeid
 • Vi skal løse et problem som ikke har noen god og anbefalt metode i vår organisasjon i dag
 • Vi skal finne «eksempler til etterfølgelse»
 • Vi skal etablere «mønsterpraksis» for SONE-arbeid!

Det viktigste virkemiddelet er relevant kompetanse i organisasjonen!

Fylket er stort, vi strever med å ha god oversikt til enhver tid!

Koordinatorene bruker vi først og fremst til kommunikasjon
mellom idrettslag og idrettsråd!

Vi har fortsatt ansvar for ALL informasjon som skal ut til IL og IR!

   1. Koordinatorene hjelper oss med å få gjennomslag – nå frem!
   2. Koordinatorene gir oss tilbakemeldinger
   3. Koordinatorene hjelper oss med å fasilitere

Namdal Vest                   Leka, Nærøysund, Flatanger, Namsos, Overhalla

Namdal Indre                 Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Grong, Lierne

Fosen                              Osen, Åfjord, Ørland, Indre Fosen

Innherred                       Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger

Værnesregion                 Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal, Frosta

Stor-Trondheim              Trondheim, Malvik, Melhus

Sørvest                            Frøya, Hitra, Heim, Rindal, Orkland, Skaun

Sør                                  Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros

I pilot-sonene prøver vi ut et system der vi har lokale koordinatorer som hjelper oss i TrIK med å nå fram med informasjon og kontakt.

I de resterende sonene er ansatte i TrIK koordinatorer og ansvarlig for informasjon og kontakt.

Pilot-sonene er:

Namdal Vest                    Leka, Nærøysund, Flatanger, Namsos, Overhalla

Namdal Indre                  Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Grong, Lierne

Innherred                        Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger

Stor-Trondheim               Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun

Orkland                            Orkland, Rindal

En foreløpig rapport fra idrettssone-arbeidet blir presentert på TrIKs Ledermøte i april 2021.

Kontaktperson i TrIK:

Ivan Leraand
Ivan Leraand
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Fosen, Orkland og Sør

Fagfelt: 

 • Idrettsråd
 • Idrettssonemodell
 • IT
 • Idrettens hus Trondheim