Ansatte

Kjell Bjarne Helland
Kjell Bjarne Helland
Organisasjonssjef

Andrine Loraas Østmo
Andrine Loraas Østmo
Rådgiver

Fagfelt:

 • Prosjekt og arrangement

Aud Solrun Bergin
Aud Solrun Bergin
Kontorsekretær

Fagfelt:

 • Økonomi

Bjørn Høgsnes
Bjørn Høgsnes
Spesialrådgiver

Einar Lund
Einar Lund
Idrettsfaglig rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Namdal

Fagfelt:

 • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Anlegg

Ivan Leraand
Ivan Leraand
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Fosen, Orkland og Sør

Fagfelt: 

 • Idrettsråd
 • Idrettssonemodell
 • IT
 • Idrettens hus Trondheim

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Barneidrett
 • Ungdomsidrett
 • Allidrett
 • KlubbAdmin
 • Spillemidler til utstyr
 • Nettside og SOME

Per-Einar Johannessen
Per-Einar Johannessen
Rådgiver paraidrett og prosjektleder Paraidrettssenteret i Trøndelag

Fagfelt:

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Idrettsfaglig rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Stor-Trondheim

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • Lov og organisasjon
 • Mitt varsel
 • Nettside og Twitter
 • Digitale verktøy i idretten

Svein Bergem
Svein Bergem
Rådgiver paraidrett

Fagfelt:

 • Rådgiver Paraidrettssenteret i Trøndelag

Torill Kirsti Hansen
Torill Kirsti Hansen
Økonomikonsulent

Fagfelt:

 • Økonomi

Trine Gellein
Trine Gellein
Prosjektmedarbeider
Paraidrettssenteret i Trøndelag

Fagfelt:

 • Prosjektmedarbeider for Paraidrettssenteret i Trøndelag