Ansatte

Kjell Bjarne Helland
Kjell Bjarne Helland
Organisasjonssjef

Aud Solrun Bergin
Aud Solrun Bergin
Kontorsekretær

Fagfelt:

 • Økonomi

Aud Tronstad Bjerkan
Aud Tronstad Bjerkan
Kontorsekretær

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • Lov og organisasjon

Bjørn Høgsnes
Bjørn Høgsnes
Spesialrådgiver

Einar Lund
Einar Lund
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Namdal

Fagfelt:

 • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Anlegg

Eva Dyrnes Olsen
Eva Dyrnes Olsen
Økonomikonsulent

Fagfelt:

 • Økonomi

Gina Thrane
Gina Thrane
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Midtpå og Øyene

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Barneidrett
 • Allidrett
 • Folkehelse
 • Nettside og SOME

Ivan Leraand
Ivan Leraand
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Fosen, Orkland og Sør

Fagfelt: 

 • Idrettsråd
 • Idrettssonemodell
 • IT
 • Idrettens hus Trondheim

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Ungdomsidrett
 • Allidrett
 • KlubbAdmin
 • Spillemidler til utstyr
 • Nettside og SOME

Per-Einar Johannessen
Per-Einar Johannessen
Fagkonsulent paraidrett og prosjektleder Paraidrettssenteret i Trøndelag

Fagfelt:

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Trondheim

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • Lov og organisasjon
 • Nettside/sosiale medier

Torill Kirsti Hansen
Torill Kirsti Hansen
Økonomikonsulent

Fagfelt:

 • Økonomi