Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Komiteer og utvalg

Oslo Idrettskrets velger komiteer og utvalg på sitt ting hver annet år.

 

  Valgkomiteen til Oslo Idrettskrets består av:

  Norvald Mo, leder
  Grete Fossli, medlem
  Svein Storjord, medlem
  Brit Baldishol, varamedlem

  Valgkomiteens oppgave er å:

  • forberede valgene på tillitsvalgte på kretstinget
  • finne fram til og forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv i kretsen
  • presentere komiteens innstilling på tillitsvalgte på kretstinget

  Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.

  Lovutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

  Gunnar Martin Kjenner, leder
  Morten Julstad Johnsen, medlem
  Ingrid Tollånes, varamedlem
  Rune Nordby, varamedlem

  Lovutvalgets oppgave er blant annet å:

  • godkjenne idrettslagslover
  • gi uttalelser om lovsaker til kretsstyret
  • hjelpe kretsstyret/administrasjonen med fortolkninger av lover og regler i norsk idrett

  Post/e-post til utvalget formidles gjennom OIKs administrasjon:  oslo@idrettsforbundet.no.

  Kontrollkomiteen i Oslo Idrettskrets består av:

  Terje Ahlsen, leder
  Helene Bugge, medlem
  Nils Johan Waldenstrøm, medlem
  Anya Sødal, varamedlem
  Anders Åge Naglestad, varamedlem

  Kontrollkomiteens oppgave er å:

  • påse at regnskapssystemet er tilfredsstillende
  • påse at revisjonssystemet er tilfredsstillende
  • påse at vedtak og forpliktelser som kretsen gjør faller innenfor vedtatte lover, regler og vedtak

  Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.