Komiteer og utvalg

Oslo Idrettskrets velger komiteer og utvalg på sitt ting hver annet år.

Valgkomiteen til Oslo Idrettskrets består av:

Svein Storjord, leder
Barbro Tomter Dahlen, medlem
Kari Hove, medlem
Torgny Hasås, varamedlem

Valgkomiteens oppgave er å:

  • forberede valgene på tillitsvalgte på kretstinget
  • finne fram til og forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv i kretsen
  • presentere komiteens innstilling på tillitsvalgte på kretstinget

Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.

Lovutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

Gunnar Martin Kjenner, leder
Tiitu Berg-Johnsen, medlem
Hanna Skjebstad Weigård, medlem
Rune Nordby, varamedlem
Kate Hege Nielsen, varamedlem

Lovutvalgets oppgave er blant annet å:

  • gi uttalelser om lovsaker til kretsstyret
  • hjelpe kretsstyret/administrasjonen med fortolkninger av lover og regler i norsk idrett
  • bistå kretsstyret/administrasjonen med lovforslag og lovendringsforslag

Post/e-post til utvalget formidles gjennom OIKs administrasjon:  oslo@idrettsforbundet.no.

Kontrollutvalget i Oslo Idrettskrets består av:

Sigurd I. Solem, leder
Katrine Sølvberg, medlem
Nils Johan Waldenstrøm, medlem
Anya Sødal, varamedlem
Sveinung Oftedal, varamedlem

Kontrollkomiteens oppgave er å:

  • påse at regnskapssystemet er tilfredsstillende
  • påse at revisjonssystemet er tilfredsstillende
  • påse at vedtak og forpliktelser som kretsen gjør faller innenfor vedtatte lover, regler og vedtak

Post/e-post til komiteen formidles gjennom OIKs administrasjon, oslo@idrettsforbundet.no.