TryggeBarn2.jpg

Trygge barn i idretten

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Du som er trener eller leder i et idrettslag står i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv. Spesielt for de barna som mangler andre voksenrelasjoner.

Idrettslag flest er utrolig flinke til å bry seg om enkeltpersoner og ta tak i lokalmiljøets utfordringer, men med et bedre samspill mellom idrettslagene og kommunens virkemidler kan vi oppnå mye mer enn i dag. Idretten er en arena hvor mulighetene er mange for å fange opp barns utfordringer på tidlig stadium, men samfunnets ulike utfordringer klarer ikke idretten å hanskes med alene. 

De fleste unge som havner i politiets søkelys har sluttet med idrett og fritidsaktiviteter. Klarer idretten å beholde ungdom inn i videregående skole har de mye større muligheter til å etablere gode liv og unngå lediggang, rus og kriminalitet.

Å si fra om en bekymring kan være en barriere for mange. Terskelen for å ringe politiet eller offentlige etater er gjerne stor, og det kan også være vanskelig å ta opp betente tema i eget miljø. Når en står i en krevende situasjon i idrettshverdagen er det ikke lett å vite hva man skal gjøre.

Derfor har vi sammen med Bydel Bjerke utarbeidet en ny brosjyre. Den sier ikke bare at du skal bry deg, men også hvordan du bør gjøre det og hvor du får råd og hjelp.

Oslo har sine kjente utfordringer med barnefattigdom og oppvekstmiljøer belastet med rus, vold og kriminalitet. En vanskelig økonomisk situasjon kan påvirke barn på flere måter. Det er viktig at terskelen for å ta videre kontakt med hjelpeapparatet er lavt. Vær ditt ansvar bevisst og si heller ifra en gang for mye enn en gang for lite.

Brosjyren kan du laste ned som pdf eller lese her: