Foto: NTBScanpix
Foto: NTBScanpix

Tilskuddsordning - politiutgifter ved idrettsarrangement

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017.

Kulturdepartementet har for 2017 tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017. I tillegg er det en rest fra 2016 på cirka 1,1 millioner kroner som vil bli fordelt.

Søknadsfristen er satt til 5. februar 2018.

Les mer om ordningen