syklingibyen.jpg

Tilskudd til tiltak for bilfritt byliv 2017

Oslo kommune lyser ut midler til tiltak for bilfritt byliv 2017. Her kan bla. idrettslag søke om støtte til gjennomføring av tiltak for å fylle byrommene med aktiviteter.

Ordningen er lyst ut av Bymiljøetaten og har en ramme på kr 1,5 mill.

 

Les mer om ordningen her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/idrett/tilskudd-til-tiltak-for-bilfritt-byliv-2017/