langrenn19.jpg

Tilskudd til idrettstiltak 2018

Oslo kommune utlyser tilskudd til større idrettstiltak og andre organisasjoner for 2018. Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idrettsområdet.

Denne tilskuddsordningen forvaltes fullt og helt av Oslo kommune. Den må ikke forveksles med andre tilskuddsordninger hvor Oslo Idrettskrets forvalter ordninger på vegne av Oslo kommune.

Søknadsfristen er 1.desember.

Les mer om tilskuddsordningen på Oslo kommunes sider.