hockeybarn.jpg

Tid for å telle medlemmer

2017 er snart over og alle idrettslag må forberede seg på å gjøre opp status for 2017. Hvor mange medlemmer er vi, hvor mange er aktive, hvordan har aktiviteten vært i år osv.

Ved nyttår er det på tide å gjøre opp status for året som har gått. Spesielt viktig er det å ha medlemstall pr. 31. desember 2017 klart. Likeså antall aktive medlemmer.

Medlemstall og antall aktive medlemmer pr. 31. desember skal rapporteres inn i april måned gjennom "samordnet rappportering og søknad". Det er da viktig å ha tallene klare.

Alle idrettslag skal nå benytte et godkjent medlemssystem. De som ikke gjør dette i tide kan ikke påregne å motta støtte fra Oslo Idrettskrets eller Idrettsforbundet i 2018. Disse medlemssystemene skal kunne oppdatere rette tall direkte inn i "samordent rapportering", men erfaringer fra 2017 viser at det er klokt å ha de korrekte tallene for hånden når man skal rapportere.