Foto: Snorre Veggan
Foto: Snorre Veggan

Kom med forslag til tillitsvalgte til OIK

Har du eller kjenner du til noen som kan tenke seg å være med på å skape attraktive idrettstilbud som gir livslang deltagelse?

Oslo Idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Oslo. Kretsen styres av et kretsstyre som velges på kretsens ting hver annet år.

Oslo Idrettskrets neste ting blir avholdt 11. juni 2018. Valgkomiteen til tinget har startet opp sitt arbeid og trenger innspill på aktuelle og gode kandidater som skal velges på tinget.

Kjenner du til eller selv har lyst til å bidra? Kandidater kan fremmes til valgkomiteen.

 

Valgkomiteen skal innstille overfor tinget på følgende verv: 

 

  • Kretsstyre (leder, nestleder, fem styremedlemmer, to varamedlemmer) 
  • Kontrollkomité (leder, to medlemmer, to varamedlemmer) 
  • Lovutvalg (leder, to medlemmer, to varamedlemmer)

 

Forslag kan sendes til oslo@idrettsforbundet.no.  Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Norvald Mo (norvald.mo@gmail.com / 99541966).

Opplysninger om den som blir foreslått:

 

  • Navn
  • Adresse
  • Alder
  • Idrettslag
  • Kontakt informasjon (mobil, e-post)
  • Nåværende og tidligere verv i idretten
  • Spesielle interessefelter, f.eks. ulike idretter, anlegg, funksjonshemmede, flerkulturelt arbeid

Frist for forslag: 15. desember 2017.