behovsplan2021.jpg

Behovsplan 2021 – 2030 på høring

Ny behovsplan for idrett er ute på høring frem til 19.april. Behovsplanen er det viktigste planleggingsverktøyet for å nå idrettens og kommunens mål på idrettsområdet.

Behovsplanen rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Høringsutkastet er Bymiljøetatens faglige anbefaling per dato.

50 nye tiltak

Behovsplanens handlingsplan angir foreslåtte prioriteringer for perioden 2021 – 2025. I tillegg til 62 pågående anleggsprosjekt foreslås 50 nye i kommende fireårs periode. Er prioriteringene fornuftige sett med lokalidrettens og særidrettens øyne? Har man klare meninger om dette er det nå de må fremmes.

  • Frist for å sende inn innspill er 19. april 2020.

Bymiljøetaten vil etter dette behandle innspillene og oversende endelig forslag til rådhuset før sommeren. Byrådsavdelingene behandler deretter planen politisk og foretar budsjettmessige prioriteringer før byrådet legger fram sitt forslag som del av budsjettforslaget for 2021. Bystyret behandler og vedtar normalt planen sammen med budsjettet i desember.

Alle innspill sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no, og merkes med saksnummer “19/25940 Høring - Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030”.
Send gjerne kopi av innspill til idrettskretsen, oslo@idrettsforbundet.no