åsland.jpg

Åsland skytebane må bygges

Idretten i Oslo aksepterer ikke at skytebanen på Åsland skrinlegges, nærmest ved et pennestrøk. En slik avgjørelse uten noen dialog med idrettskretsen, uroer hele den organiserte idrettsbevegelsen i Oslo.

Oslo Idrettskrets har i dag sendt brev til bystyret i Oslo der idrettens frustrasjon over byrådets budsjettforslag uttrykkes og behovet for Åsland skytebane understrekes.

Det er ingen tvil om behovet for Åsland skytebane. Prinsdal skytebane ble nedlagt i 2007 med lovnader om erstatning. Åsland skytebane er vedtatt enstemmig av bystyret og midler er bevilget i flere omganger, og hele tiden med støtte fra Oslo Idrettskrets. Kostnadsøkningen i siste runde er i hovedsak en konsekvens av arbeidet med Follobanen – godkjent av Oslo kommune gjennom reguleringsvedtak.

Skyttersporten i Oslo trenger dette anlegget. Skytterne må i dag i all hovedsak ut av byen for å drive sin idrett. Anlegget bygges på den eneste måten som er formålstjenlig i en storby, inne i fjellet med mulighet for maksimal utnyttelse uten forstyrrelser for noen. Det oppleves som urimelig og uakseptabelt at en av landets største idretter ikke skal tilgodesees noen plass i Oslo som følge av statlig jernbaneutbygging.

Å bygge idrettsanlegg i Oslo er dessverre kostbart. Det gjelder for alle typer anlegg, også for Åsland. Prislappen for Åsland skytebane blir i samme størrelsesorden som en flerbrukshall og Oslo Idrettskrets mener at anlegget må realiseres også med de reviderte kalkyler som nå foreligger. Det blir et anlegg med lang levetid, og som sammenlignet med andre store idrettsanlegg vil være svært rimelig i drift. Det er også et anlegg som har potensiale for markedsinntekter gjennom utleie til politiet og Forsvaret i tillegg til et privat marked knyttet til jakt og fritid.