_63A3556_Victoria.jpg

Bli med å fylle Mellomrommet!

Prosjektet handler om å skape nye aktivitetsarenaer for barn og unge i det mellomrommet som finnes mellom skoleslutt og oppstarten av organiserte fritidsaktiviteter på ettermiddagen.

Målgruppen er først og fremst mellomtrinnet (5.-7.klasse), men også ungdomsskoleelever. Vi ser for oss at innholdet i aktivitetsdelen er lekbasert og legger opp til at terskelen for deltagelse skal være lav og i all hovedsak gratis.

Vi søker nå pilotprosjekter som vil være med å utvikle nye arenaer for aktivitet, mestring og tilhørighet. Overordnet er målet er å skape bærekraftige modeller for samarbeid på tvers av sektorer. I første fase før sommerferien søker vi etter gode prosjektideer som kan videreutvikles som et Mellomromsprosjekt. Det er et enkelt søknadskjema for å innhente prosjektskisse og gode ideer. Vi vil føre videre dialog og prosess med utvalgte pilotprosjekter.

Les mer om Mellomrommet og send inn din prosjektidé her.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, og er et regionalt samarbeid mellom idrettskretsene i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. Norges Idrettshøgskole vil følge prosjektet med aksjonsforskning over tre år.

Ingvild Vårdal Bredesen
Ingvild Vårdal Bredesen
Seniorrådgiver

Inkludering

Aktivitetsguiden