_63A6391.jpg

Velkommen til samling om mangfold og inkludering i idretten

Viken Idrettskrets, Oslo Idrettskrets og NFF Oslo inviterer til inspirerende og lærerik samling på Scandic Fornebu. Overordnet tema for konferansen er kjønnsbalanse og arbeid mot kulturelle og økonomiske barrierer. Her skal det bygges nettverk og kompetanse mellom idrettslag og idrettsråd som har erfaring med å ta et utvidet samfunnsansvar og inkludere flere idretten.

Samlingen er lagt til helgen 3.-4. mars og du kan velge mellom å melde deg på kun fredag eller både fredag og lørdag. Det er gratis å delta både fredag og lørdag og samlingen vil være på Scandic Fornebu. Overnatting er inkludert for deltakere som melder seg på begge dager.

Fredagen vil være årets inkluderingskonferanse for Oslo og Viken, og skal være en inspirasjonssamling med mange gode eksempler på nytten av god inkludering. Vi får også en oversikt over status i dag og en inngang til problemstillinger å ta tak i fremover.

 

 

Fredag

Programmet fredag går fra kl. 17 til kl. 20. Vi har med oss bl.a. Abdinor , Røde kors og KFUM som vil gi oss innblikk og inspirasjon om inkludering fra flere ståsteder. Det vil også settes av godt med tid for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Etter seminaret fredag blir det en felles middag for de som ønsker.

 

Lørdag

Programmet lørdag er fra kl. 09.00-15.00. Lørdag vil være for deltakere som ønsker å jobbe mer systematisk med inkludering, eller som ønsker å komme i

gang med inkluderingsarbeidet i sitt idrettslag. Vi vil høre fra idrettslag som har lyktes godt med dette. Deltakerne vil gå igjennom en prosess for å skape bevissthet rundt inkluderingsarbeidet i eget idrettslag, og som man kan bruke i eget idrettslag for å jobbe mer systematisk med inkludering.

Deltakerne som ønsker å gjennomføre prosessen i idrettslaget i etterkant, vil få god oppfølging av idrettskretsens sine inkluderingsveiledere.

Det er begrensede plasser og påmeldingfrist er 16. februar. 

 

Noen av de vi skal høre fra: 

ABDINOR MAHAMED - Min reise med aktivitetsglede i kofferten

Abdinor er en ung, engasjert og reflektert bidragsyter i sitt lokalsamfunn. Han forteller sin historie fra en liten gutt på Tøyen til styremedlem og prosjektleder i Tøyen Sportsklubb. Abdinor er opptatt av tilhørighet, mestringsfølelse, aktivitetsglede og kraften av de unges engasjement.

RØDE KORS - Når barn må være voksne – skildringer om oppvekst i fattigdom, v/ Ingrid Iversen Hølaas

Røde kors har tatt pulsen på de største humanitære behovene i Norge. Økonomiske barrierer for deltagelse i fritidsaktivitet er ett av de relevante temaene. Antall fattige barnefamilier øker stadig, og konsekvensene av å ikke delta på de sosiale arenaene er store. Hun kommer med gode anbefalinger på hvordan vi sammen kan sikre større deltagelse for denne gruppen og hvordan «Fritidserklæringen» kan konkretiseres.

KÅFFA - Fra få jenter til mange!

I KFUM driver de med fotball for ALLE! Resultatene sier at de har lykkes med stor vekst på jente- og kvinne siden.

Vi gleder oss til å høre historien bak denne veksten. De har ikke et eget likestillingsprosjekt, likevel har de gjort noe som fungerer. Selv sier Kåffa at det kun er en naturlig del av måten vi driver tilbudene på.

ERFARINGSDELING

Hva inspirerer dere til å styrke mangfoldet og inkludere flere? Kan vi tenke bredere, lengre, høyere og sammen med flere? Hvilke erfaringer har dere innen temaene som kan være nyttig for andre å ta med seg i sitt arbeid?

Daniel Folkøy
Daniel Folkøy
Rådgiver

Inkludering i idrettslag, aktivitetsguiden, klubbutvikling

Marte Bøhm Nordahl
Marte Bøhm Nordahl
Seniorrådgiver