God stemning hos Sportsklubben Sterling i sommer. Foto: Oslo Idrettskrets, juli 2023
God stemning hos Sportsklubben Sterling i sommer. Foto: Oslo Idrettskrets, juli 2023

Oslo Idrettskrets lanserer prosjektet Ungdom i jobb

I samarbeid med utvalgte særforbund, skal Oslo Idrettskrets kurse og tilby jobb til 100+ ungdommer i idrettslag i Oslo.

De tre neste årene finansierer Sparebankstiftelsen DNB lønnsmidler til ungdommer og veiledere, samt kurs og opplæring. Oslo Idrettskrets ønsker å møte behovet i idrettslagene for flere gode aktivitetsledere og forbilder for barn og unge. Det skal ansattes over 100 ungdommer i idrettslag i Oslo gjennom denne støtteordningen, først og fremst i levekårsutsatte områder av byen.

- Mange ungdommer har sin første jobb i idretten, og får prøvd seg i lederrollen i ung alder. Prosjektet er verdifullt både for idrettslagene som deltar og for ungdommene selv, forteller Sigrid Nestgaard Rød, rådgiver i Oslo Idrettskrets.

Idrettslagene som deltar i prosjektet er arbeidsgiver for sine ungdomstrenere. De skal ha en veileder som følger opp ungdommene lokalt i jobb, i tillegg til å sikre foreldreinvolvering gjennom året. Arbeidet er sportslig rettet, og skal støtte opp om det ordinære idrettstilbudet.

I første omgang er det Oslo og Akershus Bandyregion og Norges Fotballforbund Oslo som har fått muligheten til å prioritere idrettslag. De økonomiske rammene i prosjektet støtter opp om etablerte prosjekter i begge særforbundene, deriblant bandyforbundets program for unge ledere og NFF Oslo sin satsing på jentetrenere gjennom UEFA Playmakers. I tillegg vil det tilbys lønnsmidler til ungdomstrenere innen paraidrett, kickboksing, sykling og håndball.

- Idrettslagene som har fått tilbud om å være med det første året er idrettslag med mye aktivitet for barn og unge, og som er stødige i sin rolle som arbeidsgiver, forteller Sigrid Nestgaard Rød. - De vil trolig kunne komme raskt i gang, og vi håper å kunne hente gode eksempler og erfaringer fra det første året. 

Les mer om idrettsforeningen Frøy som er i gang med rekrutteringen.

blobid2.jpg

Ungdomstrener i Bjørndal idrettsforening, juni 2023. Foto: Oslo Idrettskrets

 

Ta en titt her om du ønsker å vite mer om muligheter for ungdom i Osloidretten.

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Rådgiver ungdomsidrett og lederutvikling

Spør oss om du lurer på noe om prosjektet Ungdom i jobb

Mercy Orleans-Fiaka
Mercy Orleans-Fiaka
Rådgiver ungdomsidrett

Spør oss om du lurer på noe om prosjektet Ungdom i jobb