behovsplan2025.JPG

Høringsforslag til ny behovsplan for idrett

Forslag til Oslo kommunes nye behovsplan for idrett 2025-2034 er lagt ut på høring, med frist for innspill søndag 11. februar 2024.

Behovsplanen er en strategisk plan, og et politisk styringsverktøy, som synliggjør behovet for nye anlegg tilrettelagt for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet gjennom planperioden. Behovsplanen synliggjør i tillegg behovet for rehabilitering av eksisterende anlegg.

Behovsplanen har frem til nå vært en del av behovsplan for idrett og friluftsliv, og vil fremover deles i to planer, hvor det blir en egen behovsplan for idrett – “Behovsplan for idrett 2025-2034". Tidligere har behovsplanen også inneholdt en behovsdel og et handlingsprogram i ett og samme dokument. Nå er planen delt i tre: en behovsplan, ett kunnskapsgrunnlag og en investeringsplan.

Klikk deg inn på Oslo kommune sine nettsider for å lese mer om behovsplanen og øvrige dokumenter. 

Vi oppfordrer alle særidretter, idrettslag og ISUer til å sette seg grundig inn i dette, og gi sine innspill innen fristen.