Norges idrettsforbund Skøyter. Fotograf Eirik Førde.png

Vil du bli kurslærer i Oslo Idrettskrets?

Oslo Idrettskrets søker kurslærere til våre fire grunnkurs; Klubbens styrearbeid i praksis, kurs for kontrollutvalg, kurs for valgkomité og kurs i økonomistyring, samt kursholdere og veiledere til våre satsingsområder som inkludering, paraidrett, barneidrett og klubbutvikling.

Ønsker du å bidra til å løfte kompetansen i idrettslagene i Oslo? Vi er i dag fem kurslærere som holder idrettskretsens grunnkurs. Det er økende etterspørsel for kurs, særlig lokalt i idrettslag, og vi ser nå etter nye kurslærere til vårt team. I tillegg ønsker vi å tilby idrettslag workshops og temakvelder innen inkludering, barneidrett og klubbutvikling, og ser også etter veiledere til dette.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kjennskap til idrettens regelverk og organisering
 • God muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra styrearbeid eller drift av idrettslag
 • Erfaring fra rollen som styremedlem, medlem i valgkomité eller kontrollutvalg
 • Forståelse for idrettslagenes hverdag
 • Forståelse for idrettsjuridiske problemstillinger
 • Økonomisk bakgrunn - særlig relevant for kurset i økonomistyring og kurset for kontrollutvalg
 • Veilederutdanning i klubbutvikling
 • Erfaring fra inkluderingsarbeid i idrettslag
 • Erfaring fra arbeid med paraidrett 

Oslo Idrettskrets gir god opplæring i kursinnholdet. Du behøver ikke være ferdig utlært eller inneha alle ønskede kvalifikasjoner på listen. Din kompetanse og faglige bakgrunn legger grunnlag for hvilke kurs du er aktuell for.

Vi søker kurslærere som er tilgjengelig på ettermiddag- og kveldstid. Vi holder mange kurs i løpet av året, som fordeles mellom kurslærerne. Kursene holdes fysisk på Osloidrettens hus på Brynseng, lokalt i idrettslagene i Oslo og digitalt på Teams.

Kurslærere vil få utbetalt lønn etter avtale.

Kort beskivelse av de fem kursene:

Klubbens styrearbeid i praksis

Dette er primærkurset vårt for nye og erfarne styremedlemmer i idrettslag. Kurset gir deltakerne forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og inneholder de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til. Deltakerne får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
 
Stikkord om kurset:
 • De viktigste lover og regler i idretten
 • Gjennomføring av årsmøtet
 • Rollefordeling og organisasjonskart
 • Styrets oppgaver, inkludert barneidrett, politiattester og møteledelse
 • Økonomien i et idrettslag
 • Utvikling

Kurs for kontrollutvalg

Kontrollutvalget har en viktig rolle i å følge opp idrettslaget, og fungerer som en sikkerhetsventil både når det gjelder styrets oppgaver og ved kontroll av regnskapet. Utvalget skal påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.

Stikkord om kurset:

 • Kontrollutvalgets rolle
 • Årsregnskap
 • Økonomiske rutiner
 • Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
 • Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift

Kurs for valgkomité

Valgkomiteens hovedoppgave er å innstille et nytt styre og andre verv i idrettslaget.

Stikkord om kurset:

 • Valgkomiteen rolle og oppgaver
 • Status på styrets arbeidsoppgaver
 • Rollebeskrivelser
 • Hvilke resultater skal styre måles mot? Hva skal lederen vurderes på?
 • Ung medbestemmelse
 • Mangfold
 • Kjønnsbalanse

Kurs i økonomistyring

Kurset er ment for økonomiansvarlig, kasserer, daglig leder og andre i idrettslaget som ønsker kompetanse i økonomi. 

Stikkord om kurset:

 • Budsjettering gjennom året
 • Regnskap gjennom året
 • Rutiner for idrettslagets økonomi
 • Særregler for idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 • Økonomihåndbok

Tilretteleggingskurs i paraidrett

Kurset er ment for alle som er involvert eller ønsker å få mer kunnskap om tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (trenere og ledere i idrettslag/idrettsskole, andre interesserte). Praktisk og teoretisk kurs som tar for seg følgende:

 • Teoretisk innføring i ulike funksjonsnedsettelser
 • Organisering og undervisningsmetoder
 • Aktiviteter i sal - teori i praksis

I tillegg søker vi veiledere innenfor inkludering, barneidrett og klubbutvikling. 

Aktuelt for deg?

Send inn kort søknadstekst, CV og hvilket kurs/innsatsområde du er interessert i på mail til ingvild@idrettsforbundet.no innen mandag 28. november 2022. Merk med «Søknad kurslærer Oslo Idrettskrets»

Opplæring vil foregå torsdag 5. januar og tirsdag 10. januar. Opplæringen skjer på dagtid eller kveldstid utifra dine ønsker. Skriv gjerne dette i samme mail som du sender CV/søknad.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Ingvild Vårdal Bredesen eller Sigrid Nestgaard Rød i Oslo Idrettskrets. Har du spørsmål om tilretteleggingskurs i paraidrett kan du ta kontakt med Kine Wold Lunde. 

Ingvild Vårdal Bredesen
Ingvild Vårdal Bredesen
Rådgiver inkludering og aktivitetsguiden

Kurslærer Oslo Idrettskrets

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Rådgiver lederutvikling og ungdomsidrett

Kurslærer Oslo Idrettskrets

Kine Wold Lunde
Kine Wold Lunde
Rådgiver Paraidrett