langrenn19.jpg

Tilskudd til idrettstiltak 2022

Oslo kommune utlyser tilskudd til tiltak som bidrar til å legge til rette for en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud på idrettsområdet kan få midler. Kommunen oppfordrer alle som skal gjennomføre idrettstiltak i 2022 til å tenke grønt.

Denne tilskuddsordningen forvaltes fullt og helt av Oslo kommune. Den må ikke forveksles med andre tilskuddsordninger hvor Oslo Idrettskrets forvalter ordninger på vegne av Oslo kommune.

Søknadsfristen er 1.desember 2021.

Les mer om tilskuddsordningen på Oslo kommunes sider.