Velkommen til frivillighetskonferanse 12. - 14.oktober
Velkommen til frivillighetskonferanse 12. - 14.oktober

Oslo kommunes frivillighetskonferanse 2021

Oslo kommune inviterer alle frivillige aktører og ansatte i Oslo kommune til å delta på årets frivillighetskonferanse. I år gjennomføres konferansen digitalt over tre dager, 12.–14. oktober.

Torsdag 14. oktober kl 18:00–20:00 er Oslo Idrettskrets vertskap sammen med Oslo musikkråd, UngOrg og UngiKor

Program

  • Åpning ved ordfører Marianne Borgen
  • Tema 1: «Samarbeid på tvers av bydeler». Vi viser eksempler på godt samarbeid mellom bydel og frivillig organisasjoner, i tillegg til å diskutere utfordringer og ønsker om felles løsninger mot frivillighet (på tvers av bydelene) for at vi skal oppnå samme mål. Det er utfordrende for våre frivillige at ordningene er så forskjellige i de femten bydelene våre.
  • Tema 2: «Hvordan ta i bruk kommunens anlegg?»Kommunen har mange anlegg som ikke er tilgjengelige for frivilligheten på kveldstid/helg. Dette gjør at vi ikke får muligheten til å tilrettelegge for alle som ønsker å delta. I denne sesjonen vil vi diskutere mulige løsninger som kan avhjelpe denne utfordringen.

Det blir paneldebatt til slutt mellom idrettsbyråd Omar Samy Gamal, generalsekretær i OIK Magne Brekke og andre gjester.