VikenOslo.jpg

Regler for deltagelse på tvers av kommunegrenser

OPPDATERT 14.APRIL: Alle innbyggere skal følge de restriksjoner og regelverk som gjelder i egen hjemkommune. Regjeringens forskrift gjeldende berørte kommuner utenfor Oslo medfører direkte konsekvenser for deltagelse i Osloidretten.

Regjeringen oppdaterte 12.april sine regionale tiltak gjeldende kommuner i Viken og andre kommuner med lokale smitteutbrudd.

- I kommuner med tiltaksnivå A er det kun tillatt med organisert idretts- og fritidsaktivitet innad i egen kommune. Det medfører at medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse i en slik kommune ikke tillates å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet. Tilsvarende kan ikke personer bosatt i Oslo tillates å delta i organisert aktivitet i kommuner med tiltaksnivå A. Organisert trening for toppidrettsutøvere er unntatt fra dette.

For Oslo gjelder uansett en generell anbefaling om at alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger eller andre organiserte aktiviteter, men vi skal samtidig ta vare på barn og unge. Passering av kommunegrense for at barn og unge skal kunne delta i eget idrettslag vil for noen være nødvendig. Oslo Idrettskrets sin vurdering er at:

  • Du kan krysse kommunegrense for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler i Oslo ivaretas.
  • Alle reiser til idrettslig aktivitet utenfor ditt idrettslags regi anses som unødvendig.

Husk: Følg de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i Oslo også hvis du beveger deg utenfor kommunen.