IKKE fritt frem for idretten

Helsedirektoratet har åpnet opp for at aktivitet kan skje i regi av den organiserte idretten, men det er på ingen måter fritt frem. Det gjelder fortsatt et allment forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, men med definerte unntak. Sjekk hva ditt særforbunds koronavettregler sier om akseptabel aktivitet.

Helsedirektoratet nye anbefalinger handler om hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes skal forstås. Det innebærer at idrettslag kan begynne med noen typer aktivitet, men at det må skje innenfor reglene for smittevern.

- Helsemyndigheten har vist oss stor tillit i dag, nå må vi vise at vi er tilliten verdig, påpeker styreleder i Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal.

- Vi mottar mange spørsmål om hva man kan gjøre og ikke kan gjøre av aktivitet, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Følgende anbefalinger fra NIF, utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet, gjelder all idrett:

Koronavettregler

Alle særforbundene er bedt om å utforme egne spesifikke retningslinjer, kalt koronavettregler. Sjekk ditt særforbunds hjemmeside! Her er fotballforbundets koronavettregler:

Hva gjelder i Oslo?

Det som gjelder nasjonalt, gjelder også idretten i Oslo. - Er du 100% trygg på at planlagt aktivitet kan gjennomføres i samsvar med NIFs anbefalinger og smittevernbestemmelsene vil det normalt være greit, sier Magne Brekke.  - Er du i tvil, la det være.

De fleste kommunale utendørs idrettsanleggene er åpne igjen nå. Idrettslagene i Oslo vil kunne benytte disse anleggene innenfor den tid de har tildelt forutsatt at aktiviteten det legges til rette for er innenfor helsedirektoratets smittevernbestemmelser. - Det er opp til hvert idrettslag å bestemme om man vil bruke kapasiteten man har, eller la det være, påpeker Magne Brekke.

Kommunale innendørsanlegg forblir stengt inntil videre. Etter påske vil vi be kommunen vurdere eventuell åpning av kommunale idrettshaller, der særidrettenes egne korona-regler blir viktige for å vurdere om det er forsvarlig og hensiktsmessig å la enkelte særidretter slippe til innendørs i begrenset omfang.  Svømmehaller og treningssentre er fortsatt forbudt å ta i bruk etter helsedirektoratets bestemmelser.