stengtbane2.jpg

Ber kommunen og politiet om hjelp

Fotballbaner i Oslo har blitt fristed for uorganisert og ulovlig aktivitet i strid med smittevernlovgivningen. Anleggene er stengt etter kommunens instrukser, men like fullt er vi vitne til betydelig fotballaktivitet fra egenorganisert grupper. Idrettslag fortviler etter å ha stengt ned all aktivitet og permittert ansatte. Dessverre viser det seg at allmenn informasjon til befolkningen og klare retningslinjer fra idretten ikke hjelper.

Mange idrettslag – spesielt mindre ressurssterke – har ingen mulighet til å følge opp uorganisert bruk, og de vet heller ikke hva de skal gjøre for å få bukt med det de ser. Ungdom nekter å flytte seg etter tiltale. Publikum klager på at idretten ikke tar ansvar. Idretten har ikke politimyndighet og blir stående handlingsløse tilbake. Det er fortvilende for alle som gjør det de kan for å bidra i byens dugnad mot smittespredning.

Meld fra!

Vi har bedt kommunen v/bymiljøetaten utføre kontroll av kommunal grunn og ta grep ved urettmessig bruk. Vi oppfordrer samtidig om at både idrettslag og publikum som er vitne til aktivitet av et visst omfang varsler politiet på 02800.

Vi har oppfordret Oslopolitiet til å svinge innom fotballbaner på eget initiativ og gripe inn der de ser større ansamlinger av folk eller ser nærmest regulær fotballaktivitet. Politiet er klar over utfordringene og tar dette på alvor.

Vi er ikke ute etter å jage bort enkeltpersoner som trimmer eller de to-tre barna som leker. Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket.

Helse og lojalitet. Nå!

Det er i krevende tider man får testet hvor sterkt egne verdier står. To av idrettens verdier er helse og lojalitet. Nå trumfer hensynet til folkehelsen alle andre behov. Vi får altfor mange henvendelser gjeldende egne behov og «kan vi ikke bare…». Dette er ikke tiden for å løse individuelle behov. Nå er det fellesskapets innsats i en samfunnsdugnad som gjelder. Det handler om lojalitet for hverandre og for storsamfunnet.

Oslo Idrettskrets er svært fornøyd med hvordan våre idrettslag har tatt tak i utfordringene. De aller fleste gjør det de kan for å leve opp til myndighetenes bestemmelser. Vi skjønner at dette er krevende, men forventer at idrettslag fortsetter å gjøre det de kan for å hindre urettmessig bruk av idrettsanleggene og varsler politiet når de selv ikke er i stand til å håndheve stengte anlegg.

Vi ber om statens og kommunens hjelp til å holde oss på beina og komme i gang igjen når vi får lov. Da må vi utvise lojalitet til stat og kommune skal vi fortjene deres støtte fremover. Idrettslag som ikke forholder seg til myndighetenes bestemmelser og ignorerer idrettsorganisasjonens anbefalinger kan ikke forvente kommunens og idrettskretsens støtte i tiden som kommer.

Straffbare forhold

Vi minner om at brudd på smittevernlovgivningen er straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel. Politiet har selv meldt at brudd på smittevernlovgivningen er en prioritert oppgave og riksadvokaten påpeker at saker om brudd må gis høy prioritet.