Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fra åpent møte med Osloidretten

Ekeberghall_gulv.jpg

Mer enn 140 personer fra Osloidretten deltok 31.mars i vårt aller første digitale allmøte. Her er et resymé og presentasjonen.

 

Styreleder Sveinung Oftedal åpnet med å påpeke at felles innsats for smittevern er vår viktigste og største oppgave fremover, og rettet en stor takk til alle idrettslag og særidretter som på forbilledlig måte har sluttet opp om samfunnets største dugnad i moderne tid. – Det er en krevende tid for mange, med uklarheter om hva som gjelder for organisert vs egenorganisert aktivitet, stenging av idrettsanlegg osv. Vi har hatt tett dialog med kommunen, NIF og andre aktører med ønske om å gi best mulig og koordinert informasjon. Det har vært frem og tilbake vedrørende bruken av kommunale anlegg, og vi har tatt til etterretning at byrådet har valgt å åpne alle utendørs idrettsanlegg til allmenn bruk. Dette har medført at vi sammen med NIF har tatt til orde for at det totale forbudet mot organisert idrett bør endres.

Generalsekretær Magne Brekke orienterte om betydningen av at de økonomiske konsekvenser for idrettslag blir rapportert så raskt som mulig i NIFs rapporteringsløsning. Det er viktig for både NIFs og idrettskretsens arbeid overfor myndighetene. Brekke orienterte om status for statlig krisepakker og idrettskretsens forslag til innretning for kommunal tiltakspakke. Hvordan og når ekstra økonomisk støtte kan komme til idrettslagene er fortsatt uavklart, men det er et stort ønske om at en større del av støtten raskt kan komme til anvendelse.

Avdelingsleder Tone Holm Dagsvold tok opp praktiske spørsmål om økonomi og personal i idrettslagene som mange spør om. Møtedeltagerne hadde i tillegg mange relevante spørsmål til oss. Noen kunne besvares, mens andre er med oss i det videre arbeidet.

 

Se opptak av møtet.