15
mai
2024

Avlyst: Kurs i økonomistyring

Sted: Brynsveien 13, 0667 Oslo, 4. etasje
Start: 15.05.2024 18:00
Slutt: 15.05.2024 21:00
Påmeldingsfrist: 13.05.2024 00:00

Kurs i Økonomistyring

Økonomistyring - Avlyst

På grunn av få påmeldte ser vi oss dessverre nødt til å avlyste kurset. Kurset vil bli satt opp igjen ved en senere anledning.

Det viktigste styringsdokumentet idrettslagets styre har er budsjettet. Gode økonomirutiner må være på plass. Kurs i økonomistyring gir dere gode råd for "forsiktig og forsvarlig" bruk av medlemmenes midler.

Kurset vil ha fokus på regnskap og oppfølging av budsjett gjennom året. Dere vil få innspill på gode rutiner og retningslinjer som kan implementeres i idrettslaget.

Deltakerne skal tilegne seg nok kunnskap til å kunne gjennomføre forsvarlig økonomistyring i et idrettslag eller annet organisasjonsledd.

Kjennskap og kunnskap om:

  • Gjeldende regnskapsregler
  • Samt andre aktuelle bestemmelser

Oversikt og forståelse for:

  • Viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner

Kunne bidra med:

  • Implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag

Hvem er kurset for?

Kurset anbefales for styret i klubben, administrasjon og kontrollutvalget. 

Kurset er gratis!

Bindende påmelding. Ikke oppmøte faktureres kr. 200,-.

Spørsmål?

Ta kontakt med Tone Holm Dagsvold, toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no, mobil 94 84 61 44