Nyttige lenker

Her har vi samlet lenker som kan være nyttige i arbeidet med idrettsanlegg.

Offentlige etater og foretak

Oslo kommune

Oslo kommune - Byrådet - Oslos "regjering"

Oslo kommune - Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet - Politisk ansvarlig for idrett

Oslo kommune - Bystyret - Oslos "storting"

Oslo kommune - Bymiljøetaten - Overordnet administrativt ansvar for idrett

Oslo kommune - Oslobygg KF - Bygger, eier og drifter kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune - Utdanningsetaten - Overordnet administrativt ansvar for skole

Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten - Regulering av tomt, byggesøknader mm

Kulturdepartementet - Ansvarlig for nasjonal idrettspolitikk og spillemidlene

idrettsanlegg.no - Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk