Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fotballbaner

Fotballbane.jpg

Oslo kommune har ansvar for en rekke fotballbaner på ulike idrettsanlegg i Oslo. Dette gjelder både kunstgressbaner, naturgressbaner og grusbaner.

 

All fordeling av brukstid på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00 gjøres av Bymiljøetaten. Tiden etter kl 15.00 på hverdager, samt lørdager og søndager fordeles av Oslo Idrettskrets etter retningslinjer bestemt av kretsstyret. Fordelingen gjøres i 3 steg: først fra OIK til den enkelte særidrett, så fra særidreten til en klubb med tilhørighet innenfor denne særidretten, og til slutt fordeles tiden på treningsgruppene innad i klubben. Idrettslag som ønsker tilgang på tid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir tildelt for sin respektive idrett.

Referat fra fordelingsmøte i forkant av 2017-sesongen kan lastes ned her.
Referat fra fordelingsmøte i forkant av 2018-sesongen kan lastes ned her.
Referat fra fordelingsmøte i forkant av 2019-sesongen kan lastes ned her.
Referat fra fordelingsmøte i forkant av 2020-sesongen kan lastes ned her.
Fordelingsoversikt uteanlegg 2020-sesongen.

I tillegg finnes det enkelte private anlegg som hverken Oslo kommune eller Oslo Idrettskrets fordeler tid i.

Alle grus- og kunstgressbaner er åpne for bruk fra 1. april til 31. oktober. Naturgressbanene har normalt noe kortere sesong på grunn av vekstforhold. Normalt åpner disse i begynnelsen av mai, men dette er væravhengig.

Noen av kunstgressbanene driftes også om vinteren (1. november til 31. mars). Da er det den lokale klubben som både har ansvaret for drift og som påtar seg kostnadene for driften. Det er muligheter for å leie tid på disse banene, men dette må avtales direkte med den klubben som har driftsavtale.

Oversikt over fotballanlegg

  • Blå: Kommunal naturgressbane
  • Lilla: Kommunal kunstgressbane
  • Rød: Privat bane
  • Gul: Fotballhall
  • Grå: Grusbane