Scenarioarbeid som skal gi kunnskap og tiltak for å forberede Innlandsidretten på fremtidens utfordringer