Arbeidsgruppen hilser fra det digitale kontoret
Arbeidsgruppen hilser fra det digitale kontoret

Arbeidsgruppe forprosjekt

En bredt sammensatt arbeidsgruppe arbeider med situasjonsanalysen.

I forprosjektet er det nedsatt en arbeidsgruppe. Denne er bredt sammensatt av flere sentrale organisasjoner fra Innlandsidretten. 

Arbeidsgruppen skal aktivt bidra til situasjonsanalysen, samt vurderinger av innkomne innspill og anbefaling av tiltak som nedfelles i forprosjektets sluttrapport.

Gruppen består av: 

  • Magnhild Medgard Skår, SPINN/Høgskolen i Innlandet 
  • Bjarne Fluto, NHF Region Innlandet 
  • Mette Thorslund, Hedmark Skikrets 
  • Jostein Buraas, Olympiatoppen Region Innlandet 
  • Kjersti Rønning Huber, Innlandet Fylkeskommune 
  • Marte Brandt, Innlandet Bedriftsidrettskrets
  • Tina Thorsen, Innlandet idrettskrets 
  • Pål Erik Heimstad, Innlandet idrettskrets