Aktive medlemmer

Antall aktive medlemmer som rapporteres, skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  Se mer informasjon under bildet

Aktivitetstallene er forhåndsutfylt og baserer seg på medlemmer som:

  • er knyttet til en idrettsgren i medlemssystemet
  • og har betalt medlemskontingent til idrettslaget (klubbnivå) det foregående kalenderår

Det er dette antall som skal rapporteres.

For å nullstille skjemaet, klikk på knappen "Tilbakestill aktivitetstall". De opprinnelige tallene vil da bli hentet tilbake til skjemaet.

Svar på Ja/Nei-spørsmålet hvorvidt idrettslaget har aktive paraidrettsutøvere.

Det er mulig å opprette ny idrettsgren i gruppen for særidrett. Velg idrettsgren fra nedtrekkslisten.

sam-rap-gren.png

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Alle aktive medlemmer skal registreres i riktig idrettsgren. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.