Ungdomsidrett temakveld

Målet med temakveld ungdomsidrett er å gjere idrettslaget meir bevisst tilbodet dei har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere moglege tiltak og handlingar idrettslaget kan sette i verk. Idrettskretsen har rettleiar(ar) som kan bidra til fysisk eller digital gjennomføring.
 
Tidsbruk: 
Kan variere frå eit kortare innlegg på styremøte (30 min) til ein lengre arbeidsverkstad (2-3 timar). 
 
For kven?
Hovudstyret i idrettslaget, gjerne ilag med særidrettsgruppene i fleiridrettslaget. Inviter også idrettsungdommen med på kvelden.