Klubbutvikling

Klubbutvikling er alle verkemiddel som nyttast for å utvikle idrettslaget frå no-situasjon mot ein enno betre framtidig situasjon.

orghjulet.jpg

Medlemane i idrettslaget får vere med på å definere kva som er laget sin no-situasjon og behov, og det er idrettslaget sjølv som bestemmer kva som skal utviklast og omfanget på det som skal gjerast. Gode system fører til mindre tid brukt på administrasjon, og meir tid til aktivitet.

Her kan du lese meir om tiltaka klubbesøk, startmøte og verksemdsplanprosess. Ta kontakt med oss, så bidreg vi gjerne.

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling Vestland idrettskrets

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag