Startmøte

Ein kveld som set fart på idrettslaget!

Startmøtet er eit enkelt og effektivt møte idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjere, kartlegge, lage handlingsplan for tiltak og sikre framdrift i arbeidet sitt.

Organisasjonshjulet

Målgruppe: 
Hovudstyre og undergrupper, foreldre, utøvarar og andre ressurspersonar samla. 

Innhald: 
Med utgangspunkt i dei seks områda aktivitet, anlegg, arrangement, leiing, organisasjon og trenarar, jobbar vi saman med dei frammøtte. Vi jobbar saman om:

- analyse av klubben sin ståstad
- prosess for å finne ønska situasjon
- utarbeiding av framdriftsplan for klubben sitt vidare arbeid

Organisering:
3-4 timar lokalt hos idrettslaget eller evt i lokala til idrettskretsen (Førde eller Bergen). Idrettskretsen sin veiledar leiar startmøtet. 

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag