VTIK logo

Om Vestfold og Telemark idrettskrets

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) er fellesorganet for all idrett i fylket. Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité innen fylket.
 
Visjon - «Idrettsglede for alle»
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs formålsparagraf.
 
Oppgaver:
  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rammevilkår
  • Service-og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets,-kompetanse,-og anleggsutviklingen.
  • Informasjons-og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.
 
Fakta:
Vi har 23 idrettsråd, 53 særidretter, 567 idrettslag som har fulgt opp/reg. medlemmer ved samordnet rapportering for 2018 og 147 583Â medlemmer og 122 979 aktive medlemmer (inkl. bedriftsidrett).