Plandokumenter

Norges idrettsforbund - strategidokumenter

Strategidokumentene til Norges idrettsforbund som heter Idretten vil og Idretten skal finnes her

Vestfold og Telemark idrettskrets - langtidsplan og handlingsplan

Langtidsplan for Vestfold og Telemark idrettskrets 2020-2024.pdf

VTIK Handlingsplan 2020-2021.pdf