Protokoller

Her finner du protokollene fra styremøtene i idrettskretsen, samt protokoll og saksdokumenter fra idrettskretstinget.

Protokoll VTIK styremøte nr. 1 2020-2022 - 12.12.2019

Protokoll VTIK styremøte nr. 2 2020-2022 - 08.02.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 3 2020-2022 - 17.03.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 4 2020-2022 - 21.04.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 5 2020-2022 - 19.05.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 6 2020-2022 - 11.06.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 7 2020-2022 - 25.08.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 8 2020-2022 - 21.09.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 9 2020-2022 - 22.10.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 10 2020-2022 - 25.10.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 11 2020-2022 - 10.11.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 12 2020-2022 - 25.11.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 13 2020-2022 - 17.12.2020

Protokoll VTIK styremøte nr. 14 2020-2022 - 19.01.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 15 2020-2022 - 16.02.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 16 2020-2022 - 08.03.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 17 2020-2022 - 25.03.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 18 2020-2022 - 29.04.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 19 2020-2022 - 25.05.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 20 2020-2022 - 21.06.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 21 2020-2022 - 24.08.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 22 2020-2022 - 04.10.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 23 2020-2022 - 08.11.2021

Protokoll VTIK styremøte nr. 24 2020-2022 - 05.01.2022

Protokoll VTIK styremøte nr. 25 2020-2022 - 01.02.2022

Protokoll VTIK styremøte nr. 26 2020-2022 - 28.02.2022

Protokoll VTIK styremøte nr. 27 2020-2022 - 14.03.2022