ka_snarvei.png

Viktig informasjon om medlemskontingent i valgt medlemssystem

Tre av fire trønderske idrettslag har valgt KlubbAdmin, idrettens eget elektroniske medlemssystem, men fakturerer ikke medlemskontingent i samme system. Her får du noen punkter til selvhjelp!

Hvorfor skal idrettslaget fakturere medlemskontingenten fra KlubbAdmin?

For at ditt idrettslag skal overholde forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, samt egne vedtekter vedtatt av idrettslagets årsmøte, skal medlemskontingent faktureres i valgt medlemssystem.

Hvorfor viktig for idrettslaget å fakturere i sitt valgte elektroniske medlemssystem? 

• Avslag på søknad om lokale aktivitetsmidler (LAM)
• Avslag på søknad om momskompensasjon
• Avslag på søknad om utstyrsrefusjon
• Tap av medlemskap i NIF og tilknyttede særforbund

Les mer om kravene

 

Hva skal jeg gjøre?

Dersom idrettslaget mangler brukerstedsavtale, må dette opprettes for å kunne fakturere fra KlubbAdmin.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettskretsens fagansvarlige Jonas Austmo Kolstad, eller NIF Digital Support

Kom i gang allerede i dag!

 

Har idrettslaget opprettet medlemskontingenten for 2023?

Dersom idrettslaget benytter NIFs innmeldingsløsning, og det er satt opp krav om innbetaling av kontingent ved innmelding, må kontingent for 2023 opprettes umiddelbart.

Dersom kontingent for 2023 ikke er satt opp, vil ikke nye medlemmer kunne melde seg inn.

Se hvordan opprette medlemskontingent

 

Trenger du hjelp? Kontakt idrettskretsen eller NIF Digital Support

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver